Vytvořte si prostředí pro řízení procesů a úkolů na míru.

V jednom sdíleném nástroji sjednotíte
procesní workflow, fronty úkolů
i rozhodovací pravidla.

PowerFlow vše přehledně zobrazí v dashboardech a prioritizovaných osobních a týmových úkolových frontách. Manažeři, zaměstnanci i externisti budou znát prioritu úkolů i deadline. Každý uživatel může pracovat, zadávat informace, schvalovat, prohlížet reporty nebo řídit svůj tým z jednoho místa.

Pomocí přehledů můžete
sdílet data z jiných systémů.

V přehledech můžete na základě přístupových práv vybrat, která data budou uživatelům zobrazena. Přehledy umožňují rychlé změny v datech či přidávání nových položek. Umožňují také hromadné změny dat, schvalování nebo startování workflows pro více případů naráz.

Digitalizujte
všechno, co jde.

Často opakované procesy se vyplatí digitalizovat. PowerFlow využívá prvky case-managementu, který shromažďuje informace, procesy, formuláře a akce na jednom místě. To umožňuje spustit uživatelské i systémové úkoly dle nastavených pravidel.