Všechny agendy
pod jednou střechou

S PowerFlow vytvoříte všechno, co vaše podnikání potřebuje.

Od klíčových agend s komplexními pracovními postupy až po menší podpůrné procesy. Díky propojení procesů, dat a dokumentů se nic nebude dělat dvakrát.

3,5x rychlejší realizace, snadné změny

S PowerFlow přidáte nové agendy rychleji. Procesy a formuláře mohou upravovat přímo uživatelé bez kódování nebo s pomocí vlastních scriptů. Procesy přizpůsobíte vašemu podnikání, ne naopak.

Digitalizace od A do Z

S paperless nástroji, jako jsou vzdálené digitální podpisy nebo generování dokumentů do šablon vytvořených v MS Word, zdigitalizujete veškeré procesy od začátku do konce.

Přehledné procesy a menší chybovost

Úkoly jsou řazeny v osobních a týmových frontách. Každý zná prioritu úkolů i deadline. Systémy spolu komunikují a mnoho činností obstarají samy. Méně práce, méně chyb.

Méně zdrojů, méně času

S low/no-code dodáte produkt 2,5x rychleji a s nižšími náklady v porovnání s klasickým programátorským přístupem.

Předpřipravené bloky pro nejčastěji využívané činnosti

Procesy jako schvalování, zadávání úkolů nebo digitální podpisy snadno vytvoříte díky předpřipraveným blokům, které můžete upravit podle potřeby.

Vytvářejte komplexní klíčové agendy

PowerFlow nabízí řadu funkcionalit a rozsáhlé možnosti konfigurace, díky kterým vytvoříte i enterprise a core-business agendy a aplikace. Propojte je s vašimi stávajícími systémy a využijte jejich potenciál na maximum.