Digitalizujte rychle
a s maximální návratností.

Bez programování

Sjednoťte procesy, úkoly a jejich řízení v low/no-code platformě PowerFlow. Díky propojení vašich systémů dostanete správné informace ke správným lidem.

Realizujte měřitelné zvýšení efektivity už v řádu týdnů. Investice do procesů s PowerFlow se vám vyplatí.

Zbavte se zbytečných činností a soustřeďte se jen na to podstatné.

S námi:

Propojíte kompetentní pracovníky s relevantními informacemi.

Získáte jednotné integrované prostředí pro řízení napříč firemními systémy.

Dosáhnete zrychlení procesů až o 52 %.

Odbavíte až dvakrát více zakázek a požadavků.

Zvýšíte flexibilitu díky snížení závislosti na expertních IT zdrojích.

Uspoříte více než 10 % FTE v prvním roce.

Získáte transparentní procesy s menší chybovostí.

Budete chráněni před auditními nálezy a jejich dopady.

Bude reporting přehlednější a plánování snazší.

Kde vám
PowerFlow pomůže?

Ve všech firemních procesech, od HR, obchodu, financí po back office.

S PowerFlow snadno zdigitalizujete a sjednotíte řízení procesů napříč všemi týmy a výrazně snížíte provozní náklady. Uvolněte ruce vašim zaměstnancům a umožněte jim soustředit se jen na to opravdu podstatné.

Finance

Schvalování faktur, objednávek, nákupních požadavků, investic a dalších finančních procesů s napojením na stávající ERP systémy.

Back office

Schvalování žádanek všeho druhu, dovolenky, pracovní cesty, schvalování výkazů, roční zúčtování daní. Zpracování a oběh dokumentů, sledování docházky zaměstnanců či pohybu materiálu po firmě. Auditní logy pro klíčové nebo senzitivní agendy (IT Security…).

Výroba / Výstavba

Procesy pro řízení výroby, audity, zápůjčky zařízení, procesy pro výstavbu se zapojením externích subjektů.

HR

Nástupní dokumenty, onboarding a offboarding zaměstnanců, žádosti o školení, žádosti o benefity a spousta dalších procesů pro digitalizaci HR.

Retail a služby

Finanční procesy v oblasti retailu, vytváření a schvalování denních reportů z pokladen a jejich archivace.

Utility / Telco

Reklamační řízení, auditní procesy a protokoly, zpracování stížností, helpdesk a spousta dalších šablon procesů připravených k použití.

Hotová řešení
pro naše klienty

Podívejte se,
jak naše řešení pomáhají.

Schvalování faktur v návaznosti na objednávky a smlouvy, hlídání rozpočtu, schvalovací limity a vazba na organizační strukturu.

Auditní procesy, jejichž výstupem mohou být kontrolní protokoly a následné procesy týkající se nápravných opatření.

Generování, schvalování, připomínkování a podepisování dokumentů nad Microsoft 365.

Projektové řízení a procesy výstavby včetně hlídání rozpočtu. S jednoduchou administrací workflow, formulářů a datového modelu.

Vytváření a schvalování smluv v návaznosti na organizační strukturu, schvalovací limity a zodpovědnosti.

Digitalizace denních reportů z pokladen na prodejnách, finanční workflow.

Řešení pro kompletní digitalizaci personálního oddělení, včetně nástupních a výstupních dokumentů.

Snadné zadání úkolu jednotlivci nebo týmu s přehledným sledováním aktuálního stavu jeho řešení.

Potřebujete digitalizovat
další procesy?

S PowerFlow snadno a rychle vytvoříte nové agendy i procesy na míru vaší společnosti. Všechny úpravy můžete provádět sami v intuitivních drag and drop nástrojích.